Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w programie utworzonym przez Warszawski Klub Paintballowy pod nazwą POL REF.

Jako grupa pasjonatów zajmujących się propagowaniem i aktywnym uczestnictwem w grach paintballowych uważamy, że jednym z najważniejszych elementów uczciwej rywalizacji zarówno speedballowej jak i rozgrywek leśnych czy halowych jest odpowiedni poziom sędziowania.

Mając na uwadze niski poziom systematyzacji problemu sędziowania w Polskim świecie Paintballowym postanowiliśmy podjąć działania ukierunkowane zarówno na poprawę jakości, wyszkolenia sędziów, jak również regulacji prawnych związanych z prowadzeniem określonych rozgrywek.

W związku z tym, Zarząd Warszawskiego Klubu Paintballowego podął uchwałę o przyjęciu regulaminu określającego warunki i umocowanie statutowe sędziów prowadzących rozgrywki paintballowe oraz zasady przyznawania licencji POL REF i HEAD POL REF.

Na stronie Warszawskiego Klubu Paintballowego znajdą Państwo regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje w zakresie prowadzonego programu.

Na stronie znajdować się będzie również lista licencjonowanych sędziów jak i organizatorów rozgrywek i pół partnerskich honorujących powyższe licencje oraz promujące zasady sędziowania w oparciu o statut naszego stowarzyszenia.

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie mające ukończony kurs EuroRef lub wykazujące się do tych czas wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie sędziowania rozgrywek paintballowych mogą złożyć swoją aplikację o wydanie licencji. Licencja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jedynym kosztem jest opłata 10 zł z tytułu wyrobienia identyfikatora i kosztów jego przesyłki.

Wzór wniosku jaki należy do nas przesłać: Wzór wniosku POL REF,
wzór licencji: Wzór licencji POL REF

Osobą kierującą tym projektem i jednocześnie szefem komisji sędziowskiej jest Damian Liszkiewicz i w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nim pod numerem telefonu 502666725 lub e-mail damian@wkpaintball.pl


Serdecznie zachęcamy do udziału w programie.


Z poważaniem,

Michał Sokołowski
Prezes Stowarzyszenia WKPaintball